ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED

ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED ปรับได้ 13 สเตป

ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED ขนาด 1.2 เมตร หลังเป็นกรอบสี ด้านข้างกรอบใส - หลอด 1 วัตต์ 3 Gen เลนส์ขยาย ปรับได้ 13 สเตป - ขาตั้ง 1 ชุด และกล่องควบคุมไฟcontinue »