ไฟกระพริบฐานแม่เหล็ก สีแดง สีเหลือง

ไฟกระพริบฐานแม่เหล็ก สีแดง สีเหลือง

ไฟกระพริบฐานแม่เหล็ก มีสีแดง สีเหลือง
RC-1030 4 นิ้ว
RC-1020 3 นิ้ว