หมุดโซล่าเซล อลูมิเนียม หลอด LED

หมุดโซล่าเซล อลูมิเนียม หลอด LED

หมุดโซล่าเซล อลูมิเนียม หลอด LED ขนาด 130*120*20MM