สายโซ่คล้องแบ่งเขต

สายโซ่คล้องแบ่งเขต

สายโซ่คล้องแบ่งเขต
สีขาวแดง,สีดำเหลือง ยาว 1 เมตร
1 ถุง 25 เส้น 25 เมตร