กระบองไฟ 54 นิ้ว กระพริบ ใช้ถ่าน 2 ก้อน

กระบองไฟ 54 ซม. กระพริบ ใช้ถ่าน 2 ก้อน

กระบองไฟ ขนาด 54 ซม. กระพริบ ใช้ถ่าน 2 ก้อน มีสองแบบ
– แบบ 2 จังหวะ ธรรมดา ไฟกระพริบ ไฟค้าง ไม่มีไฟฉาย (no light)
– แบบ 3 จังหวะ ไฟกระพริบ ไฟค้าง มีไฟฉาย (have light)

มีจำหน่ายทั้งราคาปลึกและราคาส่ง