กระบองไฟ 54 นิ้ว กระพริบ ชาร์จไฟบ้าน

กระบองไฟ 54 นิ้ว กระพริบ ชาร์จไฟบ้าน

กระบองไฟ 54 ซม. กระพริบ ชาร์จไฟบ้าน
– แบบ 2 จังหวะ ไฟกระพริบ ไฟค้าง ธรรมดาไม่มีไฟฉาย