ไฟไซเรน หมุน ทรงเหลี่ยมเพชร LED

ไฟไซเรน หมุน ทรงเหลี่ยมเพชร LED

ไฟไซเรน หมุน ทรงเหลี่ยมเพชร LED
ด้านล่างเป็น LED หลอด 3 วัตต์ เลนส์ซูม 18 ดวง
ปรับได้ 6 สเตป
ขาตั้ง 1 ชุด มีเฉพาะไฟ ไม่มีกล่องเสียง
ไฟหมุน 5 โรเตอร์ หลอด H1 55 วัตต์