ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED

ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED

ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED
ขนาด 1.2 เมตร ไฟวิ่งแบบรอบตัว ปรับได้ 9 สเตป
– หลอด 1 วัตต์ 3 Gen มีกล่องควบคุม
  แยกเปิด หน้า-หลัง 
– ขาตั้ง 1 ชุด