ไฟไซเรน 35 ซม.

ไฟไซเรน 35 ซม.

ไฟไซเรน ขนาด 35 ซม.
LED แฟรช-กระพริบ RR-E902 แบบ 2 ตอน (12V-24V, 10 ฟังก์ชั่น) -สีเหลือง ความยาว 35 ซม.