ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED

ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED

ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED

ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED

ไฟไซเรน ทรงแบนติดหลังคารถ LED
ขนาด 1.2 เมตร หลังเป็นกรอบสี ด้านข้างกรอบใส
– หลอด 1 วัตต์ 3 Gen เลนส์ขยาย ปรับได้ 13 สเตป
– ขาตั้ง 1 ชุด และกล่องควบคุมไฟ